Αρμεκτικό Σύστημα στο Χειμάδι Λάρισας, Μοντέλο 1488 με Multiflexion Σύστημα Αρμεγής, Παγίδα Γρήγορης Εξόδου Γαλβανιζέ, 1×18/9.

Αρμεκτικό Αρμεκτικό Σύστημα στο Χειμάδι Λάρισας, Μοντέλο 1488 με Multiflexion Σύστημα Αρμεγής, Παγίδα Γρήγορης Εξόδου Γαλβανιζέ, 1×18/9.