Αρμεκτικό Σύστημα στον Πλάτανο Τρικάλων, Σταθερό με 2 κάδους και Multiflexion.

Αρμεκτικό Σύστημα στον Πλάτανο Τρικάλων, Σταθερό με 2 κάδους και Multiflexion.