Μετακινούμενο Αρμεκτικό Σύστημα στην Μαρμαρινή Λάρισας, Μοντέλο V-1488 με Multiflexion Σύστημα Αρμεγής, 1×12/12

Μετακινούμενο Αρμεκτικό Σύστημα στην Μαρμαρινή Λάρισας, Μοντέλο V-1488 με Multiflexion Σύστημα Αρμεγής, 1×12/12

Loading...