Αρμεκτικό Σύστημα στο Παλαιόκαστρο Ελασσόνας, Μοντέλο V-7670 με ανοξείδωτη παγίδα 304 αντιμαγνητική, 1×24/24.

Αρμεκτικό Σύστημα στο Παλαιόκαστρο Ελασσόνας, Μοντέλο V-7670 με ανοξείδωτη παγίδα 304 αντιμαγνητική, 1×24/24.

Loading...