Αρμεκτικό Σύστημα Σεβαστό Κιλκίς, Μοντέλο V-7670 με Multiflexion, 2×12/24.

Αρμεκτικό Σύστημα Σεβαστό Κιλκίς, Μοντέλο V-7670 με Multiflexion, 2×12/24.

Loading...