Αρμεκτικό Σύστημα στον Τρίλοφο Πιερίας, Μοντέλο V-7670 με Multiflexion, 1×24/24.

Αρμεκτικό Σύστημα στον Τρίλοφο Πιερίας, Μοντέλο V-7670 με Multiflexion, 1×24/24.

Loading...