Αρμεκτικό Σύστημα Βόνιτσα, Μοντέλο V-7670 με Multiflexion, 1×12/12.

Αρμεκτικό Σύστημα Βόνιτσα, Μοντέλο V-7670 με Multiflexion, 1×12/12.

Loading...