Αρμεκτικό Σύστημα στην Ελασσόνα, Μοντέλο V-Start χωρίς παγίδα, 1×12/12.

Αρμεκτικό Σύστημα στην Ελασσόνα, Μοντέλο V-Start χωρίς παγίδα, 1×12-12.