Ποτίστρες

  Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

  Μεταλλικές γαλβανισμένες εν θερμό ποτίστρες με αυτόματο φλοτέρ, καπάκι Προστασίας του φλοτέρ  και πλαστική βάνα για εύκολη απορροή του νερού.
  Η ποτίστρα προσφέρεται για χρήση μέσα στον στάβλο όσο και σε εξωτερικό χώρο.

  Διαστάσεις:
  1,25 Μέτρα
  2,50 Μέτρα

  Μικρή

  Μεγάλη