Sisteme Mjelje
të Deleve dhe Dhive

Novacionet tona të reja në teknologjitë e reja kanë ndryshuar te dhenat ne treg.
Vizioni ynë, zbatohet nga fuqite me te mira puntore (fuqi njerzore).
Prodhojme dhe mirmbajme Sisteme Mjelje të Deleve dhe Dhive.

Sisteme Mjelje

Venter
Provatotechniki

Ventër Provatotechniki ofron
ZGJIDHJE TE PLOTA
te Sistemeve Mjelëse.

Te rehatëshme dhe të lehta ne
përdorim, me FUNKSION PRODUKTIV,
Përshtatshmërisht të rregulluara – Pa Difekte.

Sisteme Mjelëse
Të PRODHUARA NE VEND,
me Merak & Njohuri.

Sisteme Mjelëse Linja V

Sistemet mjelëse innovative të linjës V të Venter – Provatotechniki ju ofrojnë një Teknologji të rre në Sistemet Mjelëse.

Sistemet Mjelëse te Linjës V zotërojnë një numur të madh aplikacionesh në paisjet bazë & ofrojnë komoditet dhe siguri te plote në funksionin e biznesit tuaj.

Sisteme mjelëse të levizëshme ose Portative.

Sistemet Mjelëse innovative të Lëvizeshme ose prtative të venter – Provatotechniki, është një zgjidhje për të gjithë ata që zgjedhin të transportojnë kopenë e tyre ose të mund të zhvendosen me lehtësi.

Kurthimet e Venter – Provatotechniki ofrojnë Përshtatje më të Lehtë të kafshëve në mjeljet mekanike.

Zoterojmë staf teknik me pajisjet e nevojshme teknike për një kontroll të plotë të Sitemeve mjelëse..

Kontaktoni me ne në tel: 0030 23510 92647
Ose na dërgoni e-mail në:
info[at]ventergroup.gr