Shoqëria Venter Provatotechniki

Shoqëria Venter – Provatotechniki u themelua ne vitin 2005 dhe e ka Selinë në Katerinë të Pierias. Prodhon dhe mirëmban Sitemet Mjelëse të deleve dhe dhive.

Sistemet mjëlese të deleve dhe dhive janë te prodhuara nga ne, ne nje norme prej pothuajse 80%.

Ofrojmë Sisteme Mjelëse të cilat janë të rehatëshme dhe të lehta në përdorim, të rregulluara përshtatshmërisht për operime profesionale dhe efikase.

Idete tona innovative ne Teknologjite e Rreja te Sistemeve Mjelese, me specializim ne dele dhe dhi, kane ndryshuar te dhenat ne tregun global.
Vizioni yne zbatohet nga burimet me te mira njerezore.

Teknologjia e Rre innovative ne Sistemet tona Mjelese zotërojn një numur të madh aplikacionesh si paisje bazë & ofrojn komoditet dhe siguri te plote ne funksionin e biznesit tuaj.

Te gjitha prodhimet tona jane te certifikuara CE.

Ne kemi arritur te zgjerohemi ne prefekturat fqinje dhe ne nje kohe shume te shkurter kemi mbuluar nevojat e fermereve ne te gjithe Greqine.

Vitet e fundit praqitja jone ka nisur ne tregjet jashte shtetit, te tilla si Italia, Kipros, Bullgaria, Skopia.