Αρμεκτικά Πελατών

Εδώ θα βρείτε μια ενδεικτική γκάμα από Αρμεκτικά Συστήματα Προβάτων & Αιγών πελατών μας.

Αρμεκτικά Συστήματα – Αρμεκτικά Συγκροτήματα Προβάτων & Αιγών σε Σειρά, σε Πλατφόρμα & με Κάδους.

Μοντέλο V-7670, Μοντέλο V-1488, Μοντέλο V-Start.

Παγίδες Σταθερής & Γρήγορης Εξόδου.

Γαλβανιζέ & Ανοξείδωτο ποιότητας 304 (αντιμαγνητικό).

Με Σύστημα Αρμεγής Multiflexion.