Γεννήτρια για Τρακτέρ

Γεννήτρια για Τρακτέρ

Χαρακτηριστικά Γεννήτριας:

Πίνακας Ελέγχου: Βολτόμετρο, Όργανο Μέτρησης Hertz, Θερμική Ασφάλεια, Εξωτερική Πρίζα.