Ηλεκτροβαλβίδα Νερού 24volt και 220volt 20-0000280