Διάγνωση Εγκυμοσύνης με Υπέρηχο

Διάγνωση Εγκυμοσύνης με Υπέρηχο

του Δρ. Απόστολου Μαραντίδη

Η διάγνωση της εγκυμοσύνης γίνεται με ειδικές συσκευές υπερήχων τελευταίας τεχνολογίας ώστε το αποτέλεσμα να έχει απόλυτη αξιοπιστία.

Η ιδανική περίοδος για τη διάγνωση της εγκυμοσύνης, συμπεριλαμβανομένου και του παράγοντα της οικονομικότητας για τον παραγωγό, είναι στις 65 ημέρες μετά την εισαγωγή των αρσενικών στο κοπάδι, ενώ το εύρος διάγνωσης είναι από 32 μέχρι 110 ημέρες μετά την ημέρα σύλληψης.

Κατά την επίσκεψη τα ζώα μπορούν να βρίσκονται σε εγκυμοσύνη από 1,5 μέχρι και 2 μήνες. Τα θηλυκά που βρίσκονται σε εγκυμοσύνη μαρκάρονται με ειδικό σπρέι για ζώα και στη συνέχεια ο παραγωγός έχει την ευχέρεια να διαχωρίσει τα εγκυμονούντα ζώα παρέχοντας στη μονάδα την καλύτερη ζωοτεχνική διαχείριση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟ

Ορισμένα από τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τη διάγνωση εγκυμοσύνης με υπέρηχο είναι τα παρακάτω:

  • ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Τα ζώα που είναι ήδη έγκυα, απομακρύνονται από τα υπόλοιπα με σκοπό να περάσουν στη συνέχεια στο σιτηρέσιο ξηράς περιόδου, το οποίο είναι χαμηλότερης θρεπτικής αξίας και οικονομικότερο, μιας και η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από μειωμένες θρεπτικές ανάγκες.

  • ΣΩΣΤΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΟΥΣ ΤΟΚΕΤΟΥΣ

Τα έγκυα ζώα κατά τον τελευταίο ενάμιση μήνα της εγκυμοσύνης τους θα πρέπει να διατρέφονται ισορροπημένα ώστε να καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες για την ανάπτυξη των εμβρύων και παράλληλα να αποθηκεύουν θρεπτικά συστατικά για την επερχόμενη γαλακτική περίοδο, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή γαλακτοπαραγωγή.

Επιπλέον, το τελευταίο διάστημα πριν τους τοκετούς τα ζώα διατρέφονται με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφευχθούν περιστατικά πρόπτωσης κόλπου/μήτρας, αποβολές εμβρύων, οξέωση/κέτωση ή και προβλήματα υπο-ασβεστιαιμίας. Η έγκαιρη διάγνωση εγκυμοσύνης μας βοηθάει να εντοπίσουμε σωστά την παραπάνω περίοδο.

  • ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ

Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εμβολιασμών απαιτεί την εφαρμογή αποπαρασίτωσης (πχ ιβερμεκτίνη) κατά τον 3ο μήνα εγκυμοσύνης, ενώ παράλληλα κατά τον 4ο μήνα τα ζώα εμβολιάζονται για λοιμώδη αγαλαξία (παρμάρα) και τον 5ο μήνα εγκυμοσύνης γίνεται το εμβόλιο κατά της εντεροτοξιναιμίας (στρουμπάρα).

Επομένως είναι κατανοητό πως ο διαχωρισμός των εγκύων ζώων από το υπόλοιπο κοπάδι μας βοηθάει να γίνει η εφαρμογή των εμβολίων κατά το ενδεδειγμένο χρονικό διάστημα.

  • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ – ΘΗΛΥΚΩΝ

Μετά την απομάκρυνση των εγκυμονούντων ζώων από το υπόλοιπο κοπάδι, αυξάνει η αναλογία αρσενικών σε σχέση με τα θηλυκά ζώα κι επομένως οι επόμενες συζεύξεις μπορούν να γίνουν πολύ πιο ομαδοποιημένα, ώστε και τα όψιμα ζώα να γεννήσουν όλα μαζί σχεδόν την ίδια περίοδο.

Επιπλέον, δεδομένου ότι τα θηλυκά είναι λιγότερα, μπορούμε να απομακρύνουμε νωρίτερα από τη μονάδα τα αρσενικά ζώα που δε θα χρησιμοποιήσουμε για την επόμενη αναπαραγωγική περίοδο πετυχαίνοντας επιπλέον οικονομία.

  • ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΤΟΚΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΜΕΛΞΕΩΝ

Για πολλούς παραγωγούς είναι σημαντικό να γνωρίζουν πόσα ζώα θα ξεκινήσουν μαζί τη νέα γαλακτική περίοδο για να κανονίσουν τις προμήθειες για ζωοτροφές και παράλληλα την παράδοση του γάλακτος στο γαλατά και την ακριβή ημερομηνία έναρξης της νέας γαλακτικής περιόδου.

  • ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΟ ΣΤΕΙΡΑ ΖΩΑ και ΖΩΑ ΠΟΥ ΑΠΟΒΑΛΛΟΥΝ

Σε ένα μεγάλο κοπάδι πολλές φορές είναι δύσκολο να εντοπιστούν τα ζώα που είναι στείρα και παραμένουν στο κοπάδι καταναλώνοντας τροφή χωρίς να παράγουν. Παράλληλα, κάποια ζώα που αποβάλλουν συχνά είναι επίσης πιο εύκολο να εντοπιστούν από τη στιγμή που θα μαρκάρονται ως έγκυα σε πρώτη φάση και αργότερα θα εντοπίζονται έγκαιρα ώστε να επιστρέψουν στο κοπάδι με τα όψιμα ή θα απομακρύνονται.

Διάγνωση Εγκυμοσύνης με Υπέρηχο του Δρ. Απόστολου Μαραντίδη

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ

            Όταν κλείνουμε ραντεβού για έλεγχο εγκυμοσύνης με υπέρηχο θα πρέπει:

  • Να θυμόμαστε την ημερομηνία εισαγωγής των αρσενικών ώστε να υπολογίσουμε μια επίσκεψη περίπου 65 ημέρες μετά την εισαγωγή.
  • Να κρατάμε τα ζώα σε μια σχετική νηστεία λίγες ώρες πριν από την επίσκεψη ώστε να γίνει η διάγνωση ευκολότερα και ταχύτερα.
  • Σε περίπτωση που έχει γίνει απομάκρυνση αρσενικών περίπου 35 ημέρες πριν από την επίσκεψη, έχουμε το πλεονέκτημα να γνωρίζουμε ότι πέρα από τα έγκυα ζώα, όλα τα υπόλοιπα δεν κυοφορούν σίγουρα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are makes.