Παράγοντες που επηρεάζουν την Γαλακτοπαραγωγή | Μέρος Γ – του Δρ. Απόστολου Μαραντίδη

Παράγοντες που επηρεάζουν την Γαλακτοπαραγωγή | Μέρος Γ – του Δρ. Απόστολου Μαραντίδη

Το ύψος της γαλακτοπαραγωγής και η ποιότητα του παραγόμενου γάλακτος σχετίζονται με ένα μεγάλο αριθμό παραγόντων.

Ορισμένοι είναι διαχειρίσημοι, δηλαδή μπορούμε να τους επηρεάσουμε με διάφορες πρακτικές, όμως κάποιοι σχετίζονται με το γενετικό υλικό (δηλαδή τη φυλή) των ζώων που εκτρέφουμε, κι επομένως δε μπορούν να διαμορφωθούν.

Παρακάτω αναφέρονται οι σημαντικότεροι παράγοντες:

Παράγοντες

8. Το περιβάλλον διαβίωσης (Διαχειρίσημο)

– Η υπερβολική ζέστη, το κρύο, η υγρασία και τα ρεύματα του αέρα είναι παράγοντες που μειώνουν άμεσα το ύψος της γαλακτοπαραγωγής σε ένα κοπάδι.

9. Η υγεία (Διαχειρίσημο)

– Όλα τα νοσήματα προκαλούν μείωση της γαλακτοπαραγωγής σε βαθμό ανάλογο με τη σοβαρότητά τους. Όμως ορισμένες ασθένειες είναι στενά συνδεδεμένες με την πτώση της γαλακτοπαραγωγής (για παράδειγμα λοιμώδης αγαλαξία, παραφυματίωση, παράσιτα κλπ.)

– Η κατάσταση αυτή είναι απόλυτα διαχειρίσημη καθώς έχουμε τη δυνατότητα εμβολιασμού για τις περισσότερες ασθένειες και παράλληλα παρέχουμε καθαρό και σωστό περιβάλλον διαβίωσης για τη μείωση εμφάνισης ασθενειών στο κοπάδι.

10. Η μέθοδος άμελξης (Διαχειρίσημο)

– Έχουμε την επιλογή μεταξύ της άμελξης με το χέρι ή της μηχανικής άμελξης.

– Η μηχανική άμελξη μπορεί να αυξήσει την ποσότητα του παραγόμενου γάλακτος και να βελτιώσει την ποιότητα του ως αποτέλεσμα της επίδρασης διαφόρων παραγόντων στο θηλυκό.

– Σε κάθε περίπτωση η μηχανή θα πρέπει να είναι κατάλληλα ρυθμισμένη για το είδος του ζώου που προορίζεται (πρόβατα, αίγες, αγελάδες) και επίσης να λειτουργεί σωστά και χωρίς προβλήματα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are makes.