Παράγοντες που επηρεάζουν την Γαλακτοπαραγωγή | Μέρος Α – του Δρ. Απόστολου Μαραντίδη

Παράγοντες που επηρεάζουν την Γαλακτοπαραγωγή | Μέρος Α – του Δρ. Απόστολου Μαραντίδη

Το ύψος της γαλακτοπαραγωγής και η ποιότητα του παραγόμενου γάλακτος σχετίζονται με ένα μεγάλο αριθμό παραγόντων.

Ορισμένοι είναι διαχειρίσημοι, δηλαδή μπορούμε να τους επηρεάσουμε με διάφορες πρακτικές, όμως κάποιοι σχετίζονται με το γενετικό υλικό (δηλαδή τη φυλή) των ζώων που εκτρέφουμε, κι επομένως δε μπορούν να διαμορφωθούν.

Παρακάτω αναφέρονται οι σημαντικότεροι παράγοντες:

Παράγοντες

  1. Η φυλή του ζώου
  • Υπάρχουν φυλές που από τη φύση τους παράγουν περισσότερο ή λιγότερο γάλα από άλλες, με περισσότερες ή λιγότερες λιποπρωτεΐνες κλπ.
  • Για παράδειγμα η ντόπια ελληνική φυλή προβάτων παράγει λιγότερο γάλα σε σχέση με τη φυλή Lacaune (Λακόν), αλλά η φυλή Λακόν έχει χαμηλότερη λιποπεριεκτικότητα στο γάλα.
  1. Το φύλο του εμβρύου και το ΣΒ (Σωματικό Βάρος) κατά τη γέννηση
  • Το μέγεθος του εμβρύου κατά τη γέννηση επηρεάζει και το ύψος της γαλακτοπαραγωγής της μητέρας του, όπως επίσης και το φύλο του, δηλαδή αν είναι αρσενικό ή θηλυκό.
  • Συνήθως τα αρσενικά έμβρυα έχουν ελαφρώς μεγαλύτερο μέγεθος από τα θηλυκά, επομένως οι μητέρες των αρσενικών εμβρύων συχνά εμφανίζουν μια ελαφρώς μεγαλύτερη γαλακτοπαραγωγή σε σχέση με τις υπόλοιπες.
  1. Ο αριθμός των κυοφορούμενων εμβρύων
  • Μέσα στην ίδια φυλή, τα θηλυκά που έχουν κυοφορήσει μεγαλύτερο αριθμό εμβρύων (τα πολύδυμα) παράγουν συνήθως μεγαλύτερη ποσότητα γάλακτος σε σχέση με τα υπόλοιπα.
  • Αυτό επομένως θα μπορούσε να μας κάνει να σκεφτούμε ότι οι φυλές που έχουν μεγαλύτερη πολυδυμία, δηλαδή γεννούν πολλά μικρά, συνήθως παράγουν και περισσότερο γάλα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are makes.