7 Σημεία Ελέγχου σε μία Κτηνοτροφική Μονάδα (Μέρος Ά) – του Δρ. Απόστολου Μαραντίδη

7 Σημεία Ελέγχου σε μία Κτηνοτροφική Μονάδα (Μέρος Ά) – του Δρ. Απόστολου Μαραντίδη

Γενικά

 • Η γενική εικόνα μιας κτηνοτροφικής μονάδας είναι ένα σύνολο από πληροφορίες που διαμορφώνουν μια σημαντική γνώση για τη μονάδα, η οποία πολλές φορές μας βοηθάει να λύσουμε κάποια επιμέρους προβλήματα που προκύπτουν.
 • Για παράδειγμα, ο κακός αερισμός του χώρου διαβίωσης των ζώων σε συνδυασμό με την κακή καθαριότητα του χώρου μπορεί να είναι κάποιες από τις αιτίες που τα ζώα παρουσιάζουν αναπνευστικά προβλήματα και χαμηλές αποδόσεις.
 • Κατά κύριο λόγω όμως, ο συστηματικός έλεγχος μιας μονάδας, λειτουργεί ευεργετικά καθώς με τον τρόπο αυτό μπορούμε να προλάβουμε κάποιες δυσμενείς καταστάσεις, μπορούμε να λειτουργούμε τη μονάδα με μικρότερο κόστος και αποφεύγοντας περιττά έξοδα και κυρίως μπορούμε να διασφαλίσουμε την ομαλή λειτουργία της μονάδας και την αυξημένη παραγωγικότητα των ζώων της εκτροφής μας.
 • Η καθημερινότητα, η συνήθεια, πολλές φορές η άγνοια και η αναβλητικότητα είναι ορισμένες από τις αιτίες που η μονάδα δεν παρουσιάζει την ενδεδειγμένη εικόνα και τα ζώα δεν διαχειρίζονται ή δεν εκτρέφονται σωστά. Το αποτέλεσμα από μια τέτοια κατάσταση είναι η μειωμένη παραγωγικότητα, το υψηλό κόστος παραγωγής και κατ’ επέκταση το χαμηλό κέρδος από την κτηνοτροφική εκμετάλλευση.
 • Παρακάτω αναφέρονται 7 από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία που θα πρέπει να προσέχουμε σε μία μονάδα ώστε να περιορίσουμε τους κινδύνους εμφάνισης διαφόρων προβλημάτων και να δώσουμε στα ζώα τις κατάλληλες συνθήκες ώστε να παρουσιάσουν αυξημένη παραγωγή.

Τα 7 σημεία ελέγχου

 1. Ο στάβλος
 2. Το μικροκλίμα
 3. Η άσκηση των ζώων
 4. Η διατροφή και το νερό
 5. Οι ζωοτεχνικοί χειρισμοί
 6. Οι απολυμάνσεις
 7. Το πρόγραμμα εμβολιασμών
 1. Ο στάβλος

 Το δάπεδο

 Το δάπεδο του στάβλου θα πρέπει να κατασκευασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι πάντα στεγνό κι επίσης να μην προκαλεί πληγές και προβλήματα στα πόδια των ζώων.

 • Η μορφή του δαπέδου είναι σημαντική. Σε περίπτωση που το πάτωμα είναι από μπετόν, θα πρέπει να υπάρχει κλίση του δαπέδου περίπου 5% ώστε να στραγγίζουν τα ούρα και τα νερά αλλά σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει να είναι ολισθηρό. Σε περίπτωση που υπάρχει σχαρωτό δάπεδο θα πρέπει η απομάκρυνση της κοπριάς κάτω από το δάπεδο να γίνεται συχνά. Η πρακτική της αφαίρεσης της κοπριάς μια φορά το χρόνο δεν είναι η ενδεδειγμένη. Παράλληλα, η πιο απλή μορφή δαπέδου είναι το χώμα, μια επιλογή με πολλά πλεονεκτήματα, όπως το χαμηλό κόστος, αλλά και ορισμένα μειονεκτήματα, όπως το γεγονός ότι δε μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα εδάφη και για όλες τις περιοχές.
 • Γενικά απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή ώστε το δάπεδο να είναι πάντα καθαρό και στεγνό και η στρωμνή να ανανεώνεται συχνά με συχνή απομάκρυνση της παλιάς στρωμνής και ρίψη καινούριας πάνω στο αρχικό και ξανά απολυμασμένο δάπεδο του κτηρίου.

Οι τοίχοι

 • Οι τοίχοι θα πρέπει να είναι κατασκευασμένοι με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι πάντα καθαροί και με επαρκή μόνωση, ενώ τα παράθυρα θα πρέπει να είναι αρκετά ώστε να γίνεται σωστός εξαερισμός και φωτισμός του χώρου.

Η οροφή

 • Η οροφή θα πρέπει να είναι στεγανή, με την κατάλληλη κλίση και την κατάλληλη μόνωση εναντίον της θερμότητας.
 • Ένα σημαντικό πρόβλημα με την οροφή είναι πως σε περίπτωση που τα υλικά είναι τσίγκος ή κεραμίδι, τους καλοκαιρινούς μήνες η ζέστη μέσα στο χώρο του στάβλου είναι εξαιρετικά υψηλή. Η χρήση άλλων υλικών όμως, όπως τα πάνελ πολυουρεθάνης αυξάνει το κόστος κατασκευής.
 1. Το μικροκλίμα
 • Ο εξαερισμός, ο φωτισμός, η θερμοκρασία και η υγρασία του χώρου είναι τα 4 χαρακτηριστικά που συνιστούν το μικροκλίμα του στάβλου.
 • Ο κακός εξαερισμός επηρεάζει δυσμενώς την υγεία του ζώου. Επίσης θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην αποφυγή της δημιουργίας ρευμάτων αέρα. Ορισμένα σημεία που απαιτούν προσοχή είναι ότι το ύψος των παραθύρων πρέπει να είναι αρκετά ψηλά σε σχέση με τα ζώα, τα παράθυρα να είναι ανακλινόμενα και να μην βρίσκονται αντικριστά μεταξύ τους.
 • Όταν η θερμοκρασία του χώρου είναι ιδιαίτερα υψηλή ή χαμηλή τα ζώα καταπονούνται και οι αποδόσεις τους πέφτουν. Για παράδειγμα, πέρα από την φυσική καταπόνηση, με την υψηλή θερμοκρασία τα ζώα αλλάζουν τον μεταβολισμό τους, κάνουν μειωμένη πρόσληψη τροφής και κατ’ επέκταση μειώνουν τις αποδόσεις τους.
 • Ο κακός φωτισμός επηρεάζει αρνητικά τους βιορυθμούς των ζώων και τις φυσιολογικές τους λειτουργίες με επιπτώσεις στην αναπαραγωγή τους, στη διατροφή τους και στην υγεία τους.
 • Η υψηλή υγρασία σε συνδυασμό με υψηλή ζέστη προκαλεί ένα αφόρητο περιβάλλον για τον οργανισμό των ζώων, ενώ υψηλή υγρασία σε συνδυασμό με χαμηλή θερμοκρασία ή με ρεύματα αέρα προκαλεί προβλήματα στην υγεία των ζώων.
 • Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχουμε ένα υγιές και ευχάριστο περιβάλλον διαβίωσης για τα ζώα, όλες τις ώρες και όλες τις ημέρες. Για να μάθουμε αν το μικροκλίμα του στάβλου είναι ικανοποιητικό για τα ζώα με έναν εύκολο και γρήγορο τρόπο, μπορούμε απλά να δούμε αν εμείς οι ίδιοι μπορούμε να κάτσουμε στο χώρο άνετα και ευχάριστα για κάποιο χρονικό διάστημα. Επίσης, ενδείκνυται η χρήση ενός ηλεκτρονικού θερμόμετρου που κρατάει στη μνήμη τη μέγιστη και την ελάχιστη θερμοκρασία και υγρασία του 24ώρου, ώστε να βγάλουμε συμπεράσματα για τα πολύ ζεστά μεσημέρια του καλοκαιριού ή για τις πολύ κρύες νύχτες του χειμώνα.
 • Μία καλή πρακτική για την ρύθμιση του μικροκλίματος του κτηρίου από την υπερβολική καλοκαιρινή ζέστη είναι η φύτευση διαφόρων φυλλοβόλων δέντρων περιμετρικά του κτηρίου. Σε αυτή την περίπτωση, τα φύλλα των δέντρων κατά τους θερινούς μήνες θα κάνουν σκιά στο στάβλο, ενώ κατά τους θερινούς μήνες που τα φύλλα πέφτουν, οι ηλιακή ακτινοβολία θα περνάει με ευκολία ανάμεσα από τα κλαδιά των δέντρων ώστε να θερμαίνει το κτήριο και να βοηθάει ταυτόχρονα στη θέρμανση του κτηρίου, στην απολύμανση των χώρων και την απομάκρυνση της υγρασίας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are makes.