Αρμεκτικό Σύστημα στην Φάρμα Λαμίας, Μοντέλο V-7670 με Σύστημα Αρμεγής Multiflexion, Παγίδα Γρήγορης Εξόδου Γαλβανιζέ με Inverter και Λεκάνη Αναθέρμανσης, 1×30/30.

Αρμεκτικό Σύστημα στην Φάρμα Λαμίας, Μοντέλο V-7670 με Σύστημα Αρμεγής Multiflexion, Παγίδα Γρήγορης Εξόδου Γαλβανιζέ με Inverter και Λεκάνη Αναθέρμανσης, 1×30/30.